วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ช่วงฤดูฝน

ฤดูฝน เป็นฤดูในเขตร้อน เป็นช่วงที่มีฝนตกมากที่สุดในปี ในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม

เปิดเทอมแร้ว

วันที่18 เปิดเรียนวันแรกนุกอ่ะ ดีใจที่ได้เจอเพิ้ลจัง
คิดถึงมากๆๆๆๆ อาทิตย์แรกก็อยากเรียนแร้ว
มีอาจารย์ฝรั่งมาสอนด้วย
เพื่อนแต่ล่ะคนก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลย (น่ารักขึ้น)
ดีใจจังได้เรียนกับอาจารย์เกรียงไกร

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง
ทางราชการกำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดทำการ วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี